Zaslání hesla

  1. Krok - zadejte startovní číslo, které jste měli někdy přideleno

    St. č.

  2. Krok - klikněte na svůj tým v seznamu

  3. Krok - odeslání na zaregistrovaný e-mail